Vergi, Dış Ticaret ve Gümrük, Sosyal Güvenlik

Aylık Mevzuat Dergisi Şubat 2024 Sayısı Çıktı!

Aylık Mevzuat Dergisi Şubat Sayısı çıktı! Güncel mevzuata dair birçok zengin içerik ile mağazamızda incelemek için tıklayınız.

Lebib Yalkın Aylık Mevzuat Dergisi her ay başlıca Vergi, Hukuk, Sosyal Güvenlik, Finans ve Muhasebe, Yönetim Sistemleri, Dış Ticaret ve Gümrük konularında güncel bilgi, değişiklikler ve birçok konuda makaleler yayımlanmaktadır. 

Bunun yanında aylık Söyleşi, Uzman Soru ve Cevapları, Önemli Bilgiler ile sizlere zengin içerik sunuyor. Söyleşi dergimizin yanında Youtube ve Spotify üzerinden de yayınlanıyor.

Her ay yapılan söyleşilerimize Youtube ve Spotify üzerinden ulaşmak için; 

Youtube kanalımız için tıklayın.

Spotify kanalımız için tıklayın.

Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi Şubat Sayısı İçindekiler;

Vergi Hukuku ve Muhasebe

7491 Sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklerin Analizi ve Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar

Levent BAŞAK 

İdari Yargıda İstinaf Başvuru Miktarını Düzenleyen Hükmün İptali

Yasin KULAKSIZ 

Gelir İdaresi Başkanlığının Gecikme Zammının İthalatta KDV Matrahına Dahil Edilmesi Görüşünün İrdelenmesi

Savaş ÖZDOĞAN

Beş Puan İndirimli Vergi Oranı Uygulanacak İhracat Kazancı Tespitinde Kur Farklarında Özellik Arz Eden Bazı Durumlar

Güray ÖĞREDİK

İşletme ve Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tahakkuku

Mehmet Ali YAPRAK

7491 Sayılı Kanun’da Yer Alan Kamu İhale Süreçlerindeki Değişiklikler

Hilmi Bahadır BARÇIN

İnternet Reklamcılığının Vergilendirilmesi

Yüksel GÜNEŞ

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik

İş Hukukunda Süt İzni ve Ücreti

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

İşçilik Hakları Açısından Deneme Süresi

Erol GÜNER

Vergi İndiriminden Yararlananların Emeklilik Şartları

Erdoğan ÜVEDİ

2024 Yılı İtibariyle Borçlanma Yapacakların Ödeyecekleri Tutarlar

Sevgi ÜVEDİ

Ticaret Hukuku

Anonim Şirketlerde Ek Tasfiye

Özdem SATICI TOPRAK

Ticaret Sicili Uygulamaları

Mustafa BALKAN

Ticaret Sicili Harçlarının 2024 Yılı Parasal Değerleri

Mustafa YAVUZ 

Dış Ticaret, Gümrük ve Diğer

Borçlar Kanunu’na Göre Bankanın Çalışanının Eyleminden Dolayı Sorumluluğu

Ufuk ÜNLÜ

Yurt Dışından Alınıp Yine Yurt Dışına Satılan Mallar İçin Finansman Gider Kısıtlaması

Salih ÇALAL

1 Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Faaliyet Gösteren Aracılara ve Aracıların Faaliyetlerine İlişkin Mevzuat Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler

Ahmet KILINÇ, Haktan Samet YILĞAN

İhalede İdarenin Hesabına Gönderilen Ancak Hesaba Geçiş İşlemleri Geciken Geçici Teminat Durumu

Cemil GÜNDÜZ 

Sözleşme İmzalamadan İhaleye Yönelik Damga Vergilerinin Ödenmesi Zorunlu mudur?

Necati TORUN

Kullanılmış Eşya İthalinde CE Tareks Denetimi

Yusuf KOÇAK

SORULAR ve CEVAPLAR: Veri Koruma ve Kişisel Verilerin Korunması hakkında

SÖYLEŞİ: YMM Nazmi KARYAĞDI ile Enflasyon Muhasebesi hakkında

Yargı Kararları, Kurul Kararları ve Özelgeler

Resmî Gazete Özeti

6 Vergi, İş Hukuku ve Sigortaya İlişkin Dikkate Alınacak Önemli Bilgiler

Güncel Sayımıza ulaşmak için tıklayınız.

İlgili gönderiler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir