MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 1. TARAFLAR

SATICI

Ünvanı                 : Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri A.Ş.

Adres                    : Huzur Mahallesi Barbaros Cad. No. 78 Sarıyer İstanbul

Telefon                : 0212 282 39 00

Fax                         : 0212 278 90 64

E-posta                : abone@lebibyalkin.com.tr

MERSİS No         : 0608002507500014

Ön Bilgilendirme Formunun geri kalan kısmında kısaca "LEBİB YALKIN" olarak anılacaktır.

ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı : ..... ................, ....

TC No                    : .............

Adresi                   : ................. .......... ........./

Telefon No         : …….

Fax No                  : …….

E-posta                : ........

Ön Bilgilendirme Formunun geri kalan kısmında kısaca "ALICI" olarak anılacaktır.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formunun konusu, ALICI'nın SATICI tarafından satılmakta olan ve aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün mesafeli yöntemle satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 1. ÖN BİLGİLENDİRME FORMUNA KONU ÜRÜN(LER)

Satın alınan ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, satış bedeli aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır:

Ürün Cinsi                                                 Kullanıcı Sayısı / Adet                                           Tutar (KDV Dahil)                    Toplam            

 1. SÖZLEŞME BEDELİ ve ÖDENMESİ

3.1. İşbu Sözleşme'nin 2 numaralı maddesinde belirtilen ürünün bedeli KDV DAHİL ………………...…….… TL'dir. Bu bedel;

- Basılı Mevzuat setlerinde satın alınan yayına ilişkin cilt, mevzuat ve sözleşme tarihinden itibaren 1 sene boyunca içerikte meydana gelecek değişikliklere ilişkin güncelleme hizmeti ücretini içermektedir.

- MEVBANK isimli mevzuat ve içtihat bankası programı üzerinden erişilmek üzere satın alınan yayın grubuna ilişkin içerik ve sözleşme tarihinden itibaren 1 sene boyunca içerikte meydana gelecek değişikliklere ilişkin güncelleme hizmeti ücretini içermektedir.

- Kitaplarda satın alınan ürünün 1 (bir) adedinin bedelini içermektedir.

3.2. Mesafeli Satış Sözleşmesine konu ürün(ler)e ilişkin ödeme ALICI tarafından kredi kartı, havale/EFT veya ATM cihazından ya da şubesinden “hesaba yatırma’’ yoluyla yapılabilir. Havale/EFT, LEBİB YALKIN'ın websitesinde ilan ettiği hesap numaralarına yapılacaktır. Mesafeli Satış Sözleşmesine konu ürün(ler)e ilişkin ödemenin;

- ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere her türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğradığı halde LEBİB YALKIN’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

- ALICI tarafından, Mesafeli Satış Sözleşmesine konu ürün(ler)e ilişkin ödemenin herhangi bir Banka’ya ait ATM cihazından ya da şubesinden ‘’hesaba yatırma’’ şeklinde yapılması durumunda, ürün(lerin) bedelinin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde LEBİB YALKIN’ın abone@lebibyalkin.com.tr e-posta adresine göndermeyi ve LEBİB YALKIN tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Basılı ve belirli aralıklarla teslim edilen ürünlere ilişkin sözleşmelerde, sözleşme tarihinden itibaren 1 senelik süre sonunda o gün itibariyle geçerli olacak hizmet yenileme ücreti ödenmediği takdirde söz konusu hizmet sona erecektir. Sadece MEVBANK üzerinden erişilmek üzere satın alınan ürünlere ilişkin sözleşmelerde, sözleşme tarihinden itibaren 1 senelik süre sonunda o gün itibariyle geçerli olacak hizmet yenileme ücreti ödenmediği takdirde söz konusu hizmet ve MEVBANK erişimi sona erecektir. Sözleşmenin kurulmasından sonra, sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar ALICI'nın talepte bulunması veya onay vermesi hâlinden sözleşme uzatılabilir. Sözleşme tarihinden itibaren 1 senelik süre sonunda o gün itibariyle geçerli olacak, ALICI talepte bulunmadığı ve hizmet yenileme ücretini ödemediği takdirde söz konusu hizmet kendiliğinden sona erecektir.

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLERİN TESLİMİ ve İLGİLİ HUSUSLAR

Teslimat, basılı ürünlerde LEBİB YALKIN tarafından, kargo firması aracılığı ile bu sözleşmede “Adres” olarak belirtilen adrese yapılacaktır. Yurtiçi teslimatlarda, Kargo Ücreti LEBİB YALKIN tarafından ödenecektir. Bununla birlikte, ALICI’nın adresi LEBİB YALKIN’ın anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtım alanının dışında kalmakta ise, ALICI dilerse ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya LEBİB YALKIN’ın anlaşmalı olduğu kargo firmasının ilgili şubesinden satışa konu olan ürün/ürünleri Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer alan ALICI tarafından bizzat teslim alınacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin LEBİB YALKIN'a ulaşmasını takip eden, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (otuz) günlük süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Şu kadar ki, ön sipariş ürününde(lerinde) işbu 30 günlük yasal süre ilgili ürüne ait satış sayfasında ilan edilen satış tarihinden itibaren başlayacak olup, işbu satış tarihinde gecikmeler yaşanabilir. Bu durumda LEBİB YALKIN, ALICI’yı öncesinde yazılı olarak bilgilendirecektir. Böyle bir durumda ALICI siparişin iptal edilmesi veya teslimat süresini bekleyerek siparişe konu ürünün(lerin) teslim edilmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. MEVBANK’a ilişkin satışlarda ürün(ler)e ilişkin teslimler, siparişin LEBİB YALKIN’a ulaşmasını takip eden yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile işbu 30 günlük süre içinde ALICI tarafından bildirilen e-mail adresine kullanıcı adı ve şifre gönderimi şeklinde gerçekleştirilir. Mesafeli Satış Sözleşmesine konu ürün(ler), ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden LEBİB YALKIN sorumlu tutulamaz. Mesafeli Satış Sözleşmesine konu ürünün(lerin) sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olduğu ile ilgili ve ürünün(lerin) teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk LEBİB YALKIN'a aittir. ALICI, ürünü(leri) teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe(lerde) kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü(leri) kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Mesafeli Satış Sözleşmesine konu ürünün(lerin) teslimatı için Mesafeli Satış Sözleşmesinin elektronik ortamda kabul edilmiş olması ve ürün(lerin) bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün(lerin) bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, LEBİB YALKIN ürünün(lerin) teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. MEVBANK isimli mevzuat ve içtihat bankası programı üzerinden erişilmek üzere satın alınan yayın grubuna ilişkin ürünlerin kullanımı amacıyla LEBİB YALKIN tarafından ALICI'nın bildirmiş olduğu mail adresine bir kullanıcı adı ve şifre gönderilir. Bu kullanıcı adı ve şifrenin LEBİB YALKIN tarafından gönderilmesi ile LEBİB YALKIN'ın bu ürünlere ilişkin teslim borcu sona ermiş sayılır. İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun 1. maddesinde ALICI olarak belirtilen kişi ve adresi ile, bu maddede belirtilen teslim edilecek kişi, teslimat adresi ve/veya fatura adresi bilgilerinin aynı ve/veya farklı kişilere ait olması halinde, İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun yer alan ve onaylanan tüm bilgilerden ALICI olarak belirtilen kişi sorumlu olacaktır.

 1. MÜCBİR SEBEPLER

LEBİB YALKIN mücbir sebepler, LEBİB YALKIN'ın kontrolü dışında gerçekleşen teknik aksaklıklar dahil olmak üzere, nakliye yahut dijital erişimin sağlanmasını engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi ve gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile Mesafeli Satış Sözleşmesine konu ürünü(leri) süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya 3 (üç) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar iptal tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ödenir.

 1. ÇOĞALTMA YASAĞI

ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından LEBİB YALKIN'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, LEBİB YALKIN’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. ALICI, satın aldığı dijital ortamdaki ürün/ürünleri kullanabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan LEBİB YALKIN’ın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. CAYMA ve FESİH HAKKI

8.1. CAYMA HAKKI

Mesafeli satış sözleşmelerinde, aşağıdaki hallerde cayma hakkı kullanılamaz:

- ALICININ istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

- Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

- Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

- Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

- Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICIYA anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

- Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICININ onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Belirtilen bu haller kapsamı dışındaki ürün yahut hizmetlere ilişkin olarak ALICI, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkı süresinin başlangıcının belirlenmesinde;

 1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 2. b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 3. c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün,

esas alınır.

Ürünün LEBİB YALKIN tarafından taşıyıcıya teslimi, ALICI'ya yapılan teslim olarak kabul edilmez. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır. Herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek amacıyla, ALICI sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ürünü(leri) mahiyetine uygun bir şekilde kullanmış olmak kaydıyla ALICI, aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla LEBİB YALKIN’a yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin LEBİB YALKIN’a ulaşmasını takiben LEBİB YALKIN bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takip eden 14 (ondört) gün içinde LEBİB YALKIN cayma hakkına konu ürünün(lerin) bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI’ya iade edecektir. LEBİB YALKIN’ın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, ALICI cayma hakkını kullanmak için 14 (ondört) günlük süreye bağlı değildir. Her halükarda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Bu hakkın kullanılması halinde, gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa veya ALICI'ya teslim edilen ürünün(lerin) LEBİB YALKIN’ın anlaşmalı olduğu Kargo firması aracılığı ile kargo bedeli ödemeksizin vergi mevzuatı gereğince fatura aslının da ibrazı ile birlikte ALICI tarafından cayma bildiriminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde LEBİB YALKIN’a iadesi gerekmektedir.

Cayma Hakkına Dair Bildirimin yapılacağı İletişim Bilgileri;

Adres          : Huzur Mahallesi Barbaros Cad. No. 78 Sarıyer İstanbul

Telefon      : 0212 282 39 00

Fax               : 0212 278 90 64

E-posta      : abone@lebibyalkin.com.tr

ALICI talep ve şikâyetlerini yukarıdaki LEBİB YALKIN adres, telefon, faks ve e-posta adreslerine iletebilir.

8.2. FESİH HAKKI

ALICI, konusu yalnızca abonelik gerektiren bir ürüne ilişkin ve süresi 1 yıl ve daha uzun olan sözleşmeyi herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. Süresi bir yıldan az olan ve konusu yalnızca abonelik gerektiren bir ürüne ilişkin olan sözleşmede LEBİB YALKIN tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması halinde veya ALICI'nın hizmetten yararlanmasına engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı halinde ALICI sözleşmeyi feshedebilir. LEBİB YALKIN, sözleşmenin feshedilmesi ile ilgili bildirim ve taleplere ilişkin işlemleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde uygun bir sistem kurup bu sistemi kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür. Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesi halinde, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren 14 gün içinde ALICI tarafından ödenmiş olan Toplam Kullanım Ücreti’nin, ALICI tarafından kullanılmayan süre için tahsil edilmiş kısmı LEBİB YALKIN tarafından ALICI’ya iade edilir.

Fesih Bildiriminin yapılacağı iletişim bilgileri;

Adres          : Huzur Mahallesi Barbaros Cad. No. 78 Sarıyer İstanbul

Telefon      : 0212 282 39 00

Fax               : 0212 278 90 64

E-posta      : abone@lebibyalkin.com.tr

 1. DİĞER HÜKÜMLER

İşbu ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Tüketici Tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi Kurulması aşamasına geçilecektir. ALICI, Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formuna konu ürünün(lerin) LEBİB YALKIN tarafından belirtilen temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formunda düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Alıcı, 6502 sayılı Kanunun 48. maddesi gereğince Ön Bilgilendirme Formunu okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

SATICI

LEBİB YALKIN YAYIMLARI VE BASIM İŞLERİ A.Ş.

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME TARİHİ:

 1. TARAFLAR

SATICI

Ünvanı              : Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri A.Ş.

Adres                : Huzur Mahallesi Barbaros Cad. No. 78 Sarıyer İstanbul

Telefon             : 0212 282 39 00

Fax                     : 0212 278 90 64

E-posta             : abone@lebibyalkin.com.tr

MERSİS No      : 0608002507500014

Sözleşmenin geri kalan kısmında kısaca "LEBİB YALKIN" olarak anılacaktır.

ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı :

TC No                :

Adresi               :

Telefon No      :

Fax No              :

E-posta             :

Sözleşmenin geri kalan kısmında kısaca “ALICI” olarak anılacaktır.

ALICI, vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu ve yanıltıcı olmadığını, bunların yanlış, eksik veya yanıltıcı olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan münhasıran sorumlu olduğunu, LEBİB YALKIN'ın bu yönde uğrayabileceği doğrudan, dolaylı ve her türlü zararı nakden ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI ayrıca İşbu Sözleşme’de yer alan bilgilerinin de doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Verilen bilgiler ile ALICI’ya ulaşılamaması halinde LEBİB YALKIN’ın bu duruma ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Satın alınan ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, satış bedeli aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

Ürün Cinsi                                          Kullanıcı Sayısı / Adet                                            Tutar (KDV Dahil)                Toplam

Sipariş Tarihi                                         :

Tercih Edilen Ödeme Şekli               :

Teslimat Adresi                                    :

Teslim Edilecek Kişi                            :

Fatura Adresi                                        :

 1. SÖZLEŞME BEDELİ ve ÖDENMESİ

3.1. İşbu Sözleşme'nin 2 numaralı maddesinde belirtilen ürünün bedeli KDV DAHİL ………………………TL 'dir. Bu bedel;

- Basılı Mevzuat setlerinde satın alınan yayına ilişkin cilt, mevzuat ve sözleşme tarihinden itibaren 1 sene boyunca içerikte meydana gelecek değişikliklere ilişkin güncelleme hizmeti ücretini içermektedir.

- MEVBANK isimli mevzuat ve içtihat bankası programı üzerinden erişilmek üzere satın alınan yayın grubuna ilişkin içerik ve sözleşme tarihinden itibaren 1 sene boyunca içerikte meydana gelecek değişikliklere ilişkin güncelleme hizmeti ücretini içermektedir.

- Kitaplarda satın alınan ürünün 1 (bir) adedinin bedelini içermektedir.

3.2. Mesafeli Satış Sözleşmesine konu ürüne(lere) ilişkin ödeme ALICI tarafından kredi kartı, havale/EFT veya ATM cihazından ya da şubesinden ‘’hesaba yatırma’’ yoluyla yapılabilir. Havale/EFT, LEBİB YALKIN'ın websitesinde ilan ettiği hesap numaralarına yapılacaktır. Mesafeli Satış Sözleşmesine konu ürüne(lere) ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere her türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğradığı halde LEBİB YALKIN’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. ALICI tarafından, Mesafeli Satış Sözleşmesine konu ürüne(lere) ilişkin ödemenin herhangi bir Banka’ya ait ATM cihazından ya da şubesinden ‘’hesaba yatırma’’ şeklinde yapılması durumunda, ürün(lerin) bedelinin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde LEBİB YALKIN’ın abone@lebibyalkin.com.tr e-posta adresine göndermeyi ve LEBİB YALKIN tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

 1. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Basılı ve belirli aralıklarla teslim edilen ürünlere ilişkin sözleşmelerde, sözleşme tarihinden itibaren 1 senelik süre sonunda o gün itibariyle geçerli olacak hizmet yenileme ücreti ödenmediği takdirde söz konusu hizmet sona erecektir. Sadece MEVBANK üzerinden erişilmek üzere satın alınan ürünlere ilişkin sözleşmelerde, sözleşme tarihinden itibaren 1 senelik süre sonunda o gün itibariyle geçerli olacak hizmet yenileme ücreti ödenmediği takdirde söz konusu hizmet ve MEVBANK erişimi sona erecektir. Sözleşmenin kurulmasından sonra, sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar ALICI'nın talepte bulunması veya onay vermesi hâlinden sözleşme uzatılabilir. Sözleşme tarihinden itibaren 1 senelik süre sonunda o gün itibariyle geçerli olacak, ALICI talepte bulunmadığı ve hizmet yenileme ücretini ödemediği takdirde söz konusu hizmet sona erecektir.

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLERİN TESLİMİ ve İLGİLİ HUSUSLAR

Teslimat, LEBİB YALKIN tarafından, kargo firması aracılığı ile bu sözleşmede “Adres” olarak belirtilen adrese yapılacaktır. Yurtiçi teslimatlarda, Kargo Ücreti LEBİB YALKIN tarafından ödenecektir. Bununla birlikte, ALICI’nın adresi LEBİB YALKIN’ın anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtım alanının dışında kalmakta ise, ALICI dilerse ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya LEBİB YALKIN’ın anlaşmalı olduğu kargo firmasının ilgili şubesinden satışa konu olan ürün/ürünleri Mesafeli Satış Sözleşmesinde yer alan ALICI tarafından bizzat teslim alınacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin LEBİB YALKIN'a ulaşmasını takip eden, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (otuz) günlük süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Şu kadar ki, ön sipariş ürününde(lerinde) işbu 30 günlük yasal süre ilgili ürüne ait satış sayfasında ilan edilen satış tarihinden itibaren başlayacak olup, işbu satış tarihinde gecikmeler yaşanabilir. Bu durumda LEBİB YALKIN, ALICI’yı öncesinde yazılı olarak bilgilendirecektir. Böyle bir durumda ALICI siparişin iptal edilmesi veya teslimat süresini bekleyerek siparişe konu ürün(lerin) teslim edilmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. MEVBANK’a ilişkin satışlarda ürün(ler)e ilişkin teslimler, siparişin LEBİB YALKIN’a ulaşmasını takip eden yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile işbu 30 günlük süre içinde ALICI tarafından bildirilen e-mail adresine kullanıcı adı ve şifre gönderimi şeklinde gerçekleştirilir. Mesafeli Satış Sözleşmesine konu ürün(ler), ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden LEBİB YALKIN sorumlu tutulamaz. Mesafeli Satış Sözleşmesine konu ürünün(lerin) sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olduğu ile ilgili ve ürünün(lerin) teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk LEBİB YALKIN'a aittir. ALICI, ürünü(leri) teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe(lerde) kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü(leri) kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Mesafeli Satış Sözleşmesine konu ürünün(lerin) teslimatı için işbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün(lerin) bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün(lerin) bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, LEBİB YALKIN ürünün(lerin) teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. MEVBANK isimli mevzuat ve içtihat bankası programı üzerinden erişilmek üzere satın alınan yayın grubuna ilişkin ürünlerin kullanımı amacıyla LEBİB YALKIN tarafından ALICI'nın bildirmiş olduğu mail adresine bir kullanıcı adı ve şifre gönderilir. Bu kullanıcı adı ve şifrenin LEBİB YALKIN tarafından gönderilmesi ile LEBİB YALKIN'ın bu ürünlere ilişkin teslim borcu sona ermiş sayılır. İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun 1. maddesinde ALICI olarak belirtilen kişi ve adresi ile, bu maddede belirtilen teslim edilecek kişi, teslimat adresi ve/veya fatura adresi bilgilerinin aynı ve/veya farklı kişilere ait olması halinde, İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun yer alan ve onaylanan tüm bilgilerden ALICI olarak belirtilen kişi sorumlu olacaktır.

 1. MÜCBİR SEBEPLER

LEBİB YALKIN mücbir sebepler, LEBİB YALKIN'ın kontrolü dışında gerçekleşen teknik aksaklıklar dahil olmak üzere, nakliye yahut dijital erişimin sağlanmasını engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi ve gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile Mesafeli Satış Sözleşmesine konu ürünü(leri) süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya 3 (üç) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar iptal tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ödenir.

 1. ÇOĞALTMA YASAĞI

ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından LEBİB YALKIN'a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, LEBİB YALKIN’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. ALICI, satın aldığı dijital ortamdaki ürün/ürünleri kullanabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan LEBİB YALKIN’ın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. CAYMA ve FESİH HAKKI

8.1. CAYMA HAKKI

Mesafeli satış sözleşmelerinde, aşağıdaki hallerde cayma hakkı kullanılamaz:

- ALICININ istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

- Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

- Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

- Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

- Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICIYA anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

- Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICININ onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Belirtilen bu haller kapsamı dışındaki ürün yahut hizmetlere ilişkin olarak ALICI, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresinin başlangıcının belirlenmesinde;

 1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
 2. b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,
 3. c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün, esas alınır. Ürünün LEBİB YALKIN tarafından taşıyıcıya teslimi, ALICI'ya yapılan teslim olarak kabul edilmez. Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır. Herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek amacıyla, ALICI sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içerisinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ürünü(leri) mahiyetine uygun bir şekilde kullanmış olmak kaydıyla ALICI, aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla LEBİB YALKIN’a yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı yoluyla bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin LEBİB YALKIN’a ulaşmasını takiben LEBİB YALKIN bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takip eden 14 (ondört) gün içinde LEBİB YALKIN cayma hakkına konu ürünün(lerin) bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI’ya iade edecektir. LEBİB YALKIN’ın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, ALICI cayma hakkını kullanmak için 14 (ondört) günlük süreye bağlı değildir. Her halükarda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Bu hakkın kullanılması halinde, gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa veya ALICI'ya teslim edilen ürünün(lerin) LEBİB YALKIN’ın anlaşmalı olduğu Kargo firması aracılığı ile kargo bedeli ödemeksizin vergi mevzuatı gereğince fatura aslının da ibrazı ile birlikte ALICI tarafından cayma bildiriminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde LEBİB YALKIN’a iadesi gerekmektedir.

Cayma Hakkına Dair Bildirimin yapılacağı İletişim Bilgileri;

Adres          : Huzur Mahallesi Barbaros Cad. No. 78 Sarıyer İstanbul

Telefon      : 0212 282 39 00

Fax               : 0212 278 90 64

E-posta      : abone@lebibyalkin.com.tr

ALICI talep ve şikâyetlerini yukarıdaki LEBİB YALKIN adres, telefon, faks ve e-posta adreslerine iletebilir.

8.2. FESİH HAKKI

ALICI, konusu yalnızca abonelik gerektiren bir ürüne ilişkin ve süresi 1 yıl ve daha uzun olan sözleşmeyi herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. Süresi bir yıldan az olan ve konusu yalnızca abonelik gerektiren bir ürüne ilişkin olan sözleşmede LEBİB YALKIN tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması halinde veya ALICI'nın hizmetten yararlanmasına engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı halinde ALICI sözleşmeyi feshedebilir. LEBİB YALKIN, sözleşmenin feshedilmesi ile ilgili bildirim ve taleplere ilişkin işlemleri yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde uygun bir sistem kurup bu sistemi kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür. Sözleşme’nin herhangi bir sebeple feshedilmesi halinde, fesih bildiriminin hüküm ifade etmesinden itibaren 14 gün içinde ALICI tarafından ödenmiş olan Toplam Kullanım Ücreti’nin, ALICI tarafından kullanılmayan süre için tahsil edilmiş kısmı LEBİB YALKIN tarafından ALICI’ya iade edilir.

Fesih Bildiriminin yapılacağı iletişim bilgileri;

Adres          : Huzur Mahallesi Barbaros Cad. No. 78 Sarıyer İstanbul

Telefon      : 0212 282 39 00

Fax               : 0212 278 90 64

E-posta      : abone@lebibyalkin.com.tr

8.3. ORTAK HUSUSLAR

Sözleşmeden cayma ve fesih hususlarına ilişkin olarak iş bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ilgili Kanun ve Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 1. YETKİ ve UYUŞMAZLIK

ALICI, bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların halli amacıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68. maddesindeki esaslar uyarınca Tüketici Hakem Heyeti'ne yahut Tüketici Mahkemesi'ne başvurma hakkına sahiptir. İşbu mesafeli satış sözleşmesinin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. İşbu Sözleşme’nin Tarafları, bu Sözleşme ve uygulanmasıyla ilgili olarak aralarında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümlenmesinde; Tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile LEBİB YALKIN’ın ses kayıtlarının, ALICI tarafından LEBİB YALKIN’a gönderilecek yazılı veya faks talimatlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi gereği münhasır delil olacağını gayrikabili rücu kabul ve beyan ederler.

 1. TEBLİGAT

ALICI ve LEBİB YALKIN işbu Mesafeli Satış Sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

LEBİB YALKIN, İşbu sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak, bu çerçevede ALICI tarafından verilen kişisel verileri işleyebilecektir. ALICI, kişisel verilerinin işlendiği konusunda LEBİB YALKIN tarafından usulüne uygun şekilde aydınlatma yapıldığını kabul eder. LEBİB YALKIN’ın KVKK Politikası hakkında ayrıntılı bilgiye https://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/hakkimizda/kisisel-verilerin-korunmasi-politikasi adresinden erişilebilecektir.

 1. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi ve geçerlilik kazanması için, işbu sözleşmenin ALICI tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmektedir. ALICI, LEBİB YALKIN tarafından satışa arz edilen sözleşme konusu ürünün(lerin) LEBİB YALKIN tarafından belirtilen temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri 6502 sayılı Kanunun 48. maddesi gereğince okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. İşbu sözleşmenin bir örneği, kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile ALICI'ya verilecektir.

SATICI

LEBİB YALKIN YAYIMLARI VE BASIM İŞLERİ A.Ş.

ALICI

.... ..... ................